Home » Cennik

Wartość usług ustalana jest indywidualnie w zależności od formy prowadzenia księgowości liczby dokumentów, wielkości zatrudnienia, zakresu obsługi pracowników i dodatkowych usług.

  • Księgi handlowe – od 400 zł. / m-c
  • Bilans, zamknięcie roku – opłata jak za miesiąc
  • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – od 100 zł./m-c.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – od 80 zł./m-c.
  • Sporządzanie listy płac, ZUS – od 25 zł./pracownika
  • Umowy cywilnoprawne, ZUS – od 25 zł/zleceniobiorca
  • Delegacja krajowa – od 30 zł./pracownik
  • Delegacja zagraniczna – od 50 zł/pracownik