Home » Obsługa PFRON i SODIR

Posiadamy ofertę dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą ,dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne jak i dla firm dokonujących wpłat na PFRON.

Sporządzamy elektroniczne dokumenty do PFRON – wyliczamy należne wpłaty i do SODIR – wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń  niepełnosprawnych pracowników oraz o refundację składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.

Jeśli chcesz zmniejszyć swoje wpłaty do PFRON lub otrzymać dofinansowanie skontaktuj się z nami.