Home » Usługi

Biuro podatkowe specjalizuje się w rozliczeniach podatkowych firm oraz doradztwie.

Rozliczamy firmy:

 • handlowe
 • produkcyjne
 • transportowe
 • usługowe
 • internetowe

Opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Prowadzimy Księgi Handlowe , Podatkową Księgą Przychodów i Rozchodów,

Ewidencję Przychodów oraz Ewidencje VAT .

Nasze biuro rachunkowe prowadzi dokumentację środków trwałych oraz amortyzację.

Prowadzimy kompleksową obsługę  kadrowo i płacową a zwłaszcza

 • sprawy pracownicze
 • rozliczenia ZUS
 • umowy o prace
 • umowy zlecenia
 • umowa o dzieło
 • sporządzanie list  płac
 • delegacji krajowych i zagranicznych
 • sporządzanie dokumentacji ZUS

Reprezentujemy Klienta w Urzędach ,ZUS i innych instytucjach w zakresie pełnomocnictwa.

Prowadzenie rozliczeń PFRON.

Prowadzenie obsługi dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SODIR.

Sporządzanie wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej PUP

Nasza siedziba znajduje się w Radomiu, serdecznie zapraszamy do kontaktu.