Nasze biuro oferuje bezpłatne porady prawne dla osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą, które zdecydują się podpisać z nami umowę.

Doradzimy:

  • wybór formy działalności: jednoosobowa czy spółka,
  • wybór formy opodatkowania: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, ryczałt,
  • wybór formy prowadzenia ksiąg: księgi handlowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów,
  • wybór rodzaju prowadzonej działalności wg PKD.

Sporządzimy:

  • wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej – CEIDG-1,
  • zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS – druk ZUA,
  • zgłoszenie rejestracyjne VAT-R dla firm, które chcą się zarejestrować jako czynny podatnik VAT.

Jeśli chcesz, żeby podjęcie działalności gospodarczej przez Ciebie było szybkie, jasne i proste skontaktuj się z nami.