Jednoosobowa działalność gospodarcza (działalność indywidualna) jest najprostszym rodzajem firmy. Nazywana jest często samozatrudnieniem, może być założona wyłącznie przez osobę fizyczną. Dzięki temu, że jej rejestracja i prowadzenie nie są skomplikowane, jest najbardziej odpowiednią formą działalności dla drobnego biznesu.

Osoba fizyczna prowadząca działalność posiada zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową i procesową. Do prowadzenia jednoosobowej działalności nie trzeba sporządzać żadnych umów. Nie jest wymagany minimalny kapitał.

Jako przedsiębiorca odpowiadasz całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności. Odpowiedzialność ta rozciąga się również na małżonka (z wyłączeniem jego majątku osobistego). Oznacza to, że twój majątek prywatny i ten, wykorzystywany do prowadzenia działalności, są przez wierzycieli traktowane jednakowo. Jeżeli twoja działalność nie wypracuje zysku, wszystkie zobowiązania (np. składki do ZUS, wynagrodzenia dla pracowników i współpracowników, rachunki, kary umowne, raty kredytu) musisz pokryć z prywatnego majątku. Wszystkie zyski osiągnięte z prowadzonej działalności od razu zwiększają twój prywatny majątek.

Z chwilą rejestracji (wpisu) w CEIDG stajesz się przedsiębiorcą. Jeżeli zawierasz umowę i kupujesz towaru lub usługi, które będziesz wykorzystywać do prowadzenia działalności, nie jesteś już konsumentem. Prawo traktuje cię jak profesjonalnego uczestnika obrotu. Nie masz np. prawa do odesłania towaru zakupionego poza siedzibą przedsiębiorstwa (np. przez Internet) w ciągu 14 dni, bez podania przyczyn.

Masz również dodatkowe obowiązki informacyjne. Jeżeli jako przedsiębiorca wysyłasz korespondencję do innej osoby, musisz wskazać nazwę swojej firmy, NIP i adres.

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe wsparcie prowadzonej lub zakładanej właśnie przez Państwa jednoosobowej działalności gospodarczej

Świadczymy usługi przy zachowaniu najwyższej jakości, rzetelności i terminowości zapewniając maksymalną zgodność z obowiązującym przepisami prawa podatkowego oraz obowiązującymi standardami rachunkowości. W trakcie naszej współpracy dopasowujemy się każdorazowo do indywidualnych wymagań i oczekiwań naszych klientów. Śledzimy na bieżąco zmiany w polskim prawodawstwie i staramy się reagować natychmiast jeśli mogą być one istotne dla naszych klientów.

W związku z obsługą różnorodnych podmiotów gospodarczych we wszelkich prawem dopuszczalnych branżach nasze biuro zdobyło bardzo szerokie doświadczenie zawodowe, które niewątpliwie umożliwi profesjonalną i szybką pomoc dla Państwa.