Jest odpowiednia dla wspólników np. z jednej branży, wykonujących w małej albo średniej skali działalność o niewielkim stopniu ryzyka. Zaletami spółki jawnej są m.in. niższe koszty funkcjonowania niż bardziej skomplikowanej formy działalności np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, możliwość prowadzenia prostej księgowości oraz możliwość (w pewnym zakresie) pokrycia wierzytelności majątkiem spółki.

Spółka jawna to zorganizowana i ciągła działalność handlowa, usługowa, wytwórcza lub inna działalność gospodarcza. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że nie mają do niej zastosowania przepisy dotyczące osób prawnych (w tym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – CIT). Spółka jawna jest spółką osobową. Może być utworzona przez osoby fizyczne i osoby prawne np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (np. na podstawie umów) i może samodzielnie występować w sądzie.

W przypadku spółki jawnej brak jest wymogu posiadania minimalnego kapitału założycielskiego.

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe wsparcie prowadzonej lub zakładanej właśnie przez Państwa spółki jawnej

Świadczymy usługi przy zachowaniu najwyższej jakości, rzetelności i terminowości zapewniając maksymalną zgodność z obowiązującym przepisami prawa podatkowego oraz obowiązującymi standardami rachunkowości. W trakcie naszej współpracy dopasowujemy się każdorazowo do indywidualnych wymagań i oczekiwań naszych klientów. Śledzimy na bieżąco zmiany w polskim prawodawstwie i staramy się reagować natychmiast jeśli mogą być one istotne dla naszych klientów.

W związku z obsługą różnorodnych podmiotów gospodarczych we wszelkich prawem dopuszczalnych branżach nasze biuro zdobyło bardzo szerokie doświadczenie zawodowe, które niewątpliwie umożliwi profesjonalną i szybką pomoc dla Państwa.