Podatek dochodowy 2021 – zmiany, informację

Opublikowano: 23 lutego 2021

Tagi: , , , , ,

Podatek dochodowynowe preferencje dla działalności inwestycyjnej

Ustawa przewiduje dwa alternatywne warianty opodatkowania, tj.

  1. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – tzw. estoński CIT wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania;
  2. specjalny fundusz inwestycyjny umożliwiający szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych zasad opodatkowania obowiązujących w ustawie o CIT.

Warunkiem formalnym skorzystania z pierwszej formy opodatkowania jest złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o wyborze ryczałtu do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym ryczałt ma być stosowany.

Podatek dochodowywprowadzenie limitu odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej

Nowe przepisy ograniczają możliwość stosowania odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej do wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek tj. 1.360 zł, przewidzianej dla grupy podatników, których podstawa obliczenia podatku nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 8.000 zł.

Podatek dochodowyposzerzenie zakresu podmiotowego ustawy o CIT

Nowe przepisy przewidują objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych:

  1. spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
  2. spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach nie zostali ujawnieni.

Podatek dochodowyrozszerzenie zakresu stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Nowe przepisy przewidują podniesienie limitu przychodów (z 250 tys. euro do 2 mln euro) warunkującego wybór opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, rozszerzenie katalogu przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz wprowadzenie preferencyjnych stawek podatkowych (np. obniżonej stawki 17% dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów lub stawki 10% dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości).

Podatek dochodowykatalog pozostałych zmian

Nowe przepisy przewidują m.in.:

  1. podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniającego do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT;
  2. objęcie przepisami dot. cen transferowych transakcji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. rajach podatkowych, a także rozszerzenie zakresu lokalnej dokumentacji cen transferowych dla wskazanej transakcji o uzasadnienie gospodarcze transakcji;
  3. wprowadzenie instytucji tzw. spółek nieruchomościowych, które mają być zobowiązane do pobrania w charakterze płatnika podatku dochodowego w przypadku transgranicznej sprzedaży udziałów lub akcji samej spółki;
  4. wprowadzenie obowiązku podawania przez największych podatników do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, obejmującej m.in. dane dotyczące przekazanych informacji o schematach podatkowych, planowanych działaniach restrukturyzacyjnych, transakcjach z podmiotami powiązanymi lub złożonych wnioskach o interpretacje indywidualne.