Jeśli chcesz prowadzić biznes ze wspólnikiem, najprostszą formą jest spółka cywilna. Zaletą tej formy działalności jest m.in. niski koszt założenia czy możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości. Pamiętaj jednak, że spółka cywilna w wielu miejscach różni się od innych rodzajów spółek.

Spółka cywilna nie jest „spółką” w rozumieniu przepisów prawa handlowego. Na zewnątrz, czyli w stosunku do kontrahentów i klientów, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, oznacza to, że podmiotem wszelkich praw i obowiązków są wspólnicy spółki.

Jest ona wspólnym przedsięwzięciem grupy podmiotów. Może to być kilka osób fizycznych, kilka osób prawnych (spółek) albo połączenie tych dwóch grup. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Spółce nie przysługuje status przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są wyłącznie wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Do założenia spółki nie jest wymagany kapitał.

Spółka cywilna może być przekształcona w każdą spółkę prawa handlowego.

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe wsparcie prowadzonej lub zakładanej właśnie przez Państwa spółki cywilnej

Świadczymy usługi przy zachowaniu najwyższej jakości, rzetelności i terminowości zapewniając maksymalną zgodność z obowiązującym przepisami prawa podatkowego oraz obowiązującymi standardami rachunkowości. W trakcie naszej współpracy dopasowujemy się każdorazowo do indywidualnych wymagań i oczekiwań naszych klientów. Śledzimy na bieżąco zmiany w polskim prawodawstwie i staramy się reagować natychmiast jeśli mogą być one istotne dla naszych klientów.

W związku z obsługą różnorodnych podmiotów gospodarczych we wszelkich prawem dopuszczalnych branżach nasze biuro zdobyło bardzo szerokie doświadczenie zawodowe, które niewątpliwie umożliwi profesjonalną i szybką pomoc dla Państwa.