Subwencja z PFR jak pożyczka – skutki w PIT i CIT

Opublikowano: 3 czerwca 2020

Tagi: ,

Według Ministerstwa Finansów pomoc z tarczy finansowej jest pożyczką dla przedsiębiorcy. Firmy nie zapłacą więc podatku w momencie uzyskania finansowania.

Czy zapłacą go w chwili umorzenia części tej pożyczki – na razie nie wiadomo.

Ministerstwo poinformowało, że we współpracy z PFR prowadzi prace mające na celu przygotowanie korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań.

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Pomoc – nosząca nazwę subwencji finansowej – jest udzielana przez Polski Fundusz Rozwoju. Subwencja podlega zwrotowi, jednak po spełnieniu określonych warunków może zostać umorzona – w części nieprzekraczającej 75%.

W komunikacie z 18.05.2020 Ministerstwo Finansów wskazało, że dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa z PFR traktowana jest jak pożyczka.

Kwoty pożyczki otrzymanej w ramach tarczy podatnicy nie zaliczają do przychodów podatkowych. Kwota zwróconej pożyczki nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Koszty sfinansowane pożyczką według Ministerstwa kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ew. umorzenie pożyczki.

Czy umorzenie części pożyczki będzie oznaczać powstanie przychodu u przedsiębiorcy w tej części? Obecne przepisy updof i updop wskazują, że do przychodów zalicza się wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek. Oznacza to, że od kwoty umorzonego zobowiązania trzeba zapłacić PIT lub CIT. Ministerstwo Finansów zamierza jednak przeanalizować, wspólnie z PFR, możliwość „częściowego zwolnienia z podatku” tych kwot w 2021.