VAT – obniżenie stawki podatku od nieodpłatnego przekazania niektórych towarów i usług

Opublikowano: 23 lutego 2021

Tagi:

Stawka 0% obowiązuje od 1 września 2020 r. do dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i dotyczy darowizn:

  • laptopów i tabletów,
  • jednostek centralnych komputerów, serwerów, monitorów, zestawów komputerów stacjonarnych,
  • drukarek,
  • skanerów,
  • urządzeń komputerowych do pism Braille’a,
  • urządzeń do transmisji danych cyfrowych.

Obniżona stawka podatku może być stosowana wyłącznie w przypadku darowizn dokonanych na rzecz:

  • placówek oświatowych,
  • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych, operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym,
  • organów prowadzących szkołę lub placówkę oświatową – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Warunkiem formalnym skorzystania z obniżonej stawki podatku jest zawarcie pisemnej umowy darowizny, a także – w zależności od rodzaju darowizny – posiadanie kopii umowy darowizny na rzecz docelowo obdarowanego.